• +46 (0)322 67 22 10
 • info@memoforlag.se

Integritetspolicy

Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) beskriver hur Memo Förlag AB (Org.nr. 556655-9190) (”Memo”, ”vi”, ”oss”), behandlar dina Personuppgifter inom ramen för vår verksamhet. Med ”Personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Var vänlig och läs denna Integritetspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina Personuppgifter.

Vi behandlar dina Personuppgifter när du använder våra tjänster (”Tjänsterna”) på det vis som framgår nedan. Vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som individ.  Denna Integritetspolicy anger grunden för hur vi behandlar de Personuppgifter du lämnar till oss eller som vi samlar in om dig när du använder Tjänsterna. För vissa av våra Tjänster finns det även särskilda villkor som du måste godkänna innan användning.

Memo kan antingen vara personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde med hänsyn till den behandlingen av Personuppgifter vi utför, t.ex. vid bokningar, tjänster eller rekrytering.

Vi eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten. Memo behandlar Personuppgifter främst för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla Tjänsterna, hantera dina bokningar, optimera din upplevelse av Tjänsterna och för att kommunicera med dig.

Om vi gör ändringar i denna Integritetspolicy kommer vi att meddela dig detta. Metoden att meddela dig varierar beroende på vilka av våra Tjänster du använder och när. De nya villkoren kommer att publiceras på Memos webbplatser.

Om du tillhandahåller oss Personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att Memo får behandla Personuppgifterna i enlighet med denna Integritetspolicy.

INSAMLING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Memo behandlar endast dina Personuppgifter i enlighet med tillämplig lag.

Memo kan samla in Personuppgifter direkt från dig då du använder Tjänsterna (t.ex. bokar en deckarvandring eller ett författarbesök). Vi kan även motta och överföra Personuppgifter om dig från och till samarbetspartners (t.ex. om du använt någon extern leverantör utanför Memo Förlags verksamhet för att boka en tjänst eller produkt). Vi använder olika metoder för att samla in Personuppgifter om dig. Några av dessa omfattar cookies, web beacons, kundundersökningar och kundservice. Beroende på vilken Tjänst du använder kan insamlingsmetoden och syftet med behandlingen variera.

Memo kommer att behandla dina Personuppgifter för de ändamål som anges nedan, samt de ändamål som beskrivs för dig i samband med de specifika Tjänster du använder. När det enligt lag krävs att vi inhämtar ett samtycke från dig, så kommer vi inhämta ett samtycke innan behandling sker.

BARN
Vi samlar inte medvetet Personuppgifter från barn under 13 år via webbplatsen. Om du är under 13, ge oss inte några personuppgifter. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att övervaka deras barns internetanvändning och att hjälpa till att tillämpa vår integritetspolicy genom att instruera sina barn att aldrig lämna personuppgifter via webbplatsen utan deras tillåtelse. Om du har anledning att tro att ett barn under 13 år har lämnat personuppgifter till oss, kontakta oss på legal@memoforlag.se, och vi kommer att raderainformationen från våra register så snabbt som möjligt.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OCH VARFÖR?

Hantera bokning
Om du bokar en produkt eller tjänst (exv. deckarvandring eller ett författarbesök) hos oss behandlar vi dina Personuppgifter i syfte att tillhandahålla, hantera, administrera, följa upp och ta betalt för din bokning. Detta omfattar även vår behandling i syfte att påminna eller informera dig om din bokning i anslutning till leverans/besök.

Det är nödvändigt att du lämnar de uppgifter vi efterfrågar för att vi ska kunna hantera din bokning. När du bokar åt annan ansvarar du gentemot oss för att du har tillåtelse från den eller de andra personerna att Memo behandlar dess Personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.

Personuppgifter                       

 • Identitetsuppgifter t.ex. namn
 • Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress, telefonnummer, adress
 • IP-adress (om du bokar via vår webbsida)
 • Önskemål och övriga behov
 • Övriga uppgifter du lämnar i samband med din bokning (t.ex. vilka som du bokar
  biljetter för/till.)

Laglig grund för behandlingen

Behandling är nödvändig för att uppfylla avtalet med dig.

Lagringsperiod: 

150 dagar efter avslutad aktivitet/leverans, såvida du inte har ett medlemskap i Hemliga Klubben Friends där dina bokningsuppgifter sparas i din medlemsprofil. För att säkerställa att dina Personuppgifter finns kvar till nästa gång du gör en bokning, kan du ansöka om medlemskap i Hemliga Klubben Friends.

Hantera medlemskap i Hemliga Klubben friends
Om du är eller blir medlem i Hemliga klubben friends behandlar vi dina Personuppgifter i syfte att tillhandahålla, hantera, administrera, följa upp och underhålla ditt medlemskap. Detta omfattar bland annat vår behandling av dina Personuppgifter i syfte att informera, kommunicera och besvara förfrågningar från dig om ditt medlemskap. Vi kan även komma att kontakta dig för att be dig säkerställa att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade.

Hemliga klubben medlemskap gör det möjligt för oss att ge dig mer flexibla och individualiserade erbjudanden och upplevelser. Med hjälp av din medlemsprofil skapar vi relevanta erbjudanden och information om våra Tjänster som vi sänder till dig. Läs mer om den profilering av dina Personuppgifter som Memo utför under avsnitt ”Nyhetsbrev och annan form av direktmarknadsföring” nedan.

Personuppgifter                       

 • Identitetsuppgifter t.ex. namn
 • Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress, telefonnummer, adress
 • Inloggningsuppgifter till din medlemsprofil
 • IP-adress
 • Köp- och eventshistorik
 • Eventuella önskemål
 • Medlemsuppgifter, t.ex. medlemsnummer och eventuellt poängsaldo
 • Övriga uppgifter du lagt in i din medlemsprofil

Laglig grund för behandlingen

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla det avtal som ingåtts med dig avseende ditt medlemskap i Hemliga klubben friends.

Lagringsperiod:

Till dess medlemskapet upphör och en period om 12 månader därefter.

Nyhetsbrev och annan form av direktmarknadsföring

Behandling baserad på intresseavvägning
Om du använder våra Tjänster kan vi behandla dina Personuppgifter i syfte att sända dig nyhetsbrev med relevant information och erbjudanden om våra egna eller utvalda samarbetspartners varor och tjänster i olika kanaler, t.ex. via brev, e-post eller genom våra digitala kanaler, så länge ett kundförhållande mellan dig och Memo består. Vi kan även komma att sända dig kundundersökningar för att ge dig möjlighet att påverka vårt produkt- och tjänsteutbud. Vår behandling att sända dig direktmarknadsföring och kundundersökningar baserar sig då på en intresseavvägning.

Om du inte längre vill få nyhetsbrev eller annan direktmarknadsföring från oss kan du enkelt motsäga dig fortsatt behandling för detta ändamål genom att kontakta oss (se kontaktinformation nedan) eller avregistrera dig direkt i utskicket. Om du motsäger dig fortsatt behandling kommer dina Personuppgifter att raderas eller anonymiseras (om inte sådana Personuppgifter behandlas för andra ändamål) och du kommer inte längre att få direktmarknadsföring från oss.

Personuppgifter

 • Identitetsuppgifter t.ex. namn
 • Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress, telefonnummer, adress
 • Önskemål och behov
 • Medlemsuppgifter, t.ex. medlemsnummer eller annan information som finns i din medlemsprofil
 • Bokningsuppgifter för att sända relevanta erbjudanden baserat på tidigare köpbeteende
 • Kvittouppgifter, t.ex. uppgift om genomförda köp

Laglig grund för behandlingen

Behandlingen grundas på vår intresseavvägning att sända direktmarknadsföring.

Lagringsperiod

Så länge kundförhållandet med dig består eller dessförinnan om du invänder mot fortsatt behandling.


Behandling baserad på ditt samtycke
Om du gett oss ditt samtycke och prenumererar på våra nyhetsbrev kommer vi att behandla dina Personuppgifter i syfte att sända dig erbjudanden om våra Tjänster och produkter. Om du inte längre vill få nyhetsbrev eller annan direktmarknadsföring från oss kan du enkelt motsäga dig fortsatt behandling för detta ändamål genom att kontakta oss (se kontaktinformation nedan) eller avregistrera dig direkt i utskicket. Om du motsäger dig fortsatt behandling kommer dina Personuppgifter att raderas eller anonymiseras (om inte sådana Personuppgifter behandlas för andra ändamål) och du kommer inte längre att få direktmarknadsföring från oss.

Om du är medlem i Hemliga Klubben friends kan Personuppgifterna användas för att komplettera din profil i Hemliga Klubben friends  Om du inte är Hemliga Klubben friends medlem kan vi, med din tillåtelse, använda dina Personuppgifter för att skapa en medlemsprofil till dig.

Personuppgifter                       

 • Namn
 • Adress
 • E-mailadress
 • Telefonnummer

Laglig grund för behandlingen

Behandlingen grundas på ditt samtycke att ta emot nyhetsbrev från oss

Lagringsperiod

Tills du återkallar ditt samtycke till behandlingen.

Profilering
För att kommunicera personlig och relevant information och erbjudanden till dig om våra Tjänster analyserar vi den information vi samlat in om dig, t.ex. genom att sortera kunder i olika kundkategorier baserat på köpmönster, -beteende och interaktioner med oss. Om du har ett medlemskap i Hemliga Klubben friends  kan vi även analysera den information som finns i din medlemsprofil. Detta gör vi för att förbättra din upplevelse vid användandet av våra Tjänster.

Rekrytering
Om du skickar in en arbetsansökan (spontanansökan eller för en specifik position) via vår hemsida eller våra andra kommunikationskanaler, behandlar vi dina Personuppgifter i syfte att utvärdera din ansökan och rekrytera personal till vår verksamhet. Detta omfattar även, om tillämpligt, referens- och bakgrundskontroller inom ramen för vår rekryteringsprocess.

Vi ber dig att inte sända oss några känsliga Personuppgifter (t.ex. information om hälsa, ras eller etniskt ursprung).

Om du erbjuds och accepterar anställning kommer en del av de Personuppgifter som vi samlat in om dig under rekryteringsprocessen bli en del av ditt anställningskontrakt.

Personuppgifter

 • Identitetsuppgifter t.ex. namn
 • Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress, telefonnummer, adress
 • Rekryteringsuppgifter, t.ex. CV, personligt brev.
 • Information om vilken anställning du sökt
 • Kön, medborgarskap och nationalitet
 • Betyg, intyg, tidigare arbetslivserfarenhet, utbildning eller annan information som du frivillig tillhandahåller oss i din arbetsansökan

Laglig grund för behandlingen

Behandlingen grundar sig på ditt samtycke.

Lagringsperiod

Din ansökan sparas alltid under hela rekryteringsprocessen. Om du inte erbjuds ett jobb hos oss kan vi spara den information som vi samlat in i rekryteringsprocessen i upp till 24 månader efter att rekryteringsprocessen avslutats. Spontanansökningar sparas i upp till 12 månader från det att du skickar din ansökan till oss, såvida en rekryteringsprocess inte har initieras

Rättsliga förpliktelser
Vi kan även, till följd av lag, domstol eller myndighetsbeslut, behandla dina Personuppgifter i syfte att uppfylla en rättslig förpliktelse, t.ex. enligt Skattelagen, Bokföringslagen, beslut från en myndighet.

Personuppgifter

 • Identitetsuppgifter t.ex. namn
 • Betalningsinformation
 • Bokningsuppgifter
 • Kontaktuppgifter ex. e-postadress, telefonnummer, adress
 • Kvittouppgifter, t.ex. uppgift om genomförda köp

Laglig grund för behandlingen

Behandlingen grundar sig på rättsliga förpliktelser.

Hantering av kundserviceärenden
Vi kan komma att behandla dina Personuppgifter i syfte att besvara, assistera, följa upp eller hantera ditt kundserviceärende. Detta omfattar kommunikation som krävs för att besvara eventuella frågor du ställt till vår kundservice via telefon, e-post, sociala medier eller någon av våra andra kommunikationskanaler. Personuppgiftsbehandlingen som omfattas inom ramen för detta ändamål är vår rätt att utreda klagomål, reklamation eller supportärenden, inbegripet teknisk support.

Personuppgifter

 • Identitetsuppgifter t.ex. namn
 • Bokningsuppgifter
 • Kontaktuppgifter ex. e-postadress, telefonnummer, adress
 • Tekniska uppgifter t.ex om din utrustning
 • Kvittouppgifter, t.ex uppgift om genomförda köp
 • Övriga personuppgifter du lämnar oss i samband med ditt kundserviceärende

Laglig grund för behandlingen

Behandlingen grundas på vårt berättigade intresse att hantera kundserviceärenden.

Lagringsperiod: Sex månader efter kundserviceärendet avslutats i syfte att kunna administrera och erbjuda eventuell uppföljning av ditt ärende.

Utveckling och utvärdering av våra Tjänster, produkter och system
Vi kan behandla dina Personuppgifter för att anpassa, utveckla och underhålla våra Tjänster i syfte att öka och förbättra användarvänligheten, vårt sortiment, kvalitén och resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Vi kan även behandla dina Personuppgifter i syfte att diagnostisera fel, optimera tekniken och förbättra våra IT-system (t.ex. säkerställa att användarkonton i Hemliga Klubben friends inte används av obehöriga).

Vi analyserar uppgifterna som vi samlar in om dig, t.ex. via analysverktyg på vår hemsida. Analysen är anonymiserad och görs på en aggregerad nivå. Informationen från analyserna kan aldrig kopplas till en specifik individ. Underlagen från de analyser vi gör ligger till grund för utveckling av våra IT-system, hemsida och produkt- & tjänsteutbud.

Personuppgifter

 • Identitetsuppgifter t.ex. namn
 • Kontaktuppgifter ex. e-postadress, telefonnummer, adress
 • Bokningsuppgifter
 • Digitala identifierare t.ex. IP-adress
 • Tekniska uppgifter t.ex. om din utrustning
 • Medlemsuppgifter

Laglig grund för behandlingen

Behandlingen grundas på vårt berättigade intresse av att kunna utveckla och förbättra våra Tjänster och produkter


Lagringsperiod

Högst 38 månader från insamling.

HUR LÄNGE SPARAS DINA PERSONUPPGIFTER?
Dina Personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med vår behandling. Därefter kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina Personuppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig. Under vardera behandling som angivits ovan finns en definierad lagringsperiod.

Memo gallrar Personuppgifter i enlighet med vid var tid tillämplig lag och enligt ovan angivna kriterier. Det innebär t.ex. att Memo raderar eller avidentifierar dina Personuppgifter när ändamålet för behandlingen är uppfyllt.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER OCH MOTTAGARE SOM VI DELAR INFORMATION MED
Vi kan komma att dela dina Personuppgifter med tredje man. Som framgår ovan kan dina Personuppgifter komma att överföras till företag inom och utanför EU/EES som inte är en del av Memos verksamhet för att kunna erbjuda dig ovanstående produkter/tjänster. Vi säljer aldrig dina Personuppgifter och Memo kommer alltid att ingå nödvändiga personuppgiftsbehandlingsavtal med de företag som behandlar dina Personuppgifter å våra vägnar. Detta i syfte att säkerställa en adekvat säkerhetsnivå för personuppgiftsbehandlingen.

Underleverantörer
Vi kan, för att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina Personuppgifter, ta hjälp av andra bolag att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig. Med anledning av detta delar vi dina Personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till Memo, såsom men inte begränsat till, våra underleverantörer för kundservice, leveranstjänster, analystjänster, kommunikation och leverans av marknadsföringsmaterial. Memo kan även dela dina Personuppgifter med företag som hanterar drift, lagring, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar. Vidare kan vi även lämna ut dina Personuppgifter till betaltjänstleverantörer som levererar betaltjänster till oss, i syfte att kunna ta betalt från dig.

Våra underleverantörer behandlar endast dina Personuppgifter i enlighet med våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina Personuppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina Personuppgifter från obehörig åtkomst eller andra intrång.

Övriga mottagare
Vi kan i förekommande fall överföra dina Personuppgifter till andra mottagare än de som angivits ovan om det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen nedan.

 • Mottagare: Myndigheter

Syfte
Vi lämnar ut Personuppgifter om dig till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det.

Laglig grund för överföringen
Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

 • Mottagare: Inkassoföretag

Syfte
Om du inte betalar kan vi komma att överföra dina Personuppgifter till ett inkassoföretag i syfte att driva in din skuld till oss.

Laglig grund för överföringen
Behandlingen grundar sig vårt berättigade intresse att få betalt.

 • Mottagare: Domstol, Motparter, etc.

Syfte
I samband med en rättstvist kan vi överföra dina Personuppgifter till domstol, myndighet eller motpart i syfte att tillvarata våra rättigheter.

Laglig grund för överföringen
Behandlingen grundar sig på vårt berättigade intresse av att kunna tillvarata våra rättigheter.

 • Mottagare: Omstrukturering eller överlåtelse av verksamhet

Syfte
Om Memo omorganiserar, säljer eller av annan anledning överför hela eller delar av vår verksamhet till en tredje man kan dina Personuppgifter överföras tillsammans med hela eller delar av verksamheten.

Laglig grund för överföringen
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avyttringen eller sammanslagningen.


HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER?
Memo har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen för att på så sätt upprätthålla en hög säkerhetsnivå.

ANDRAS APPLIKATIONER/WEBBSIDOR
I Memos Tjänster kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av Memo. Denna Integritetspolicy är endast tillämplig på ditt användande av Memos egna Tjänster. Memo ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer/webbsidor och den behandling av Personuppgifter som eventuellt görs av ägare eller operatörer av dessa.

COOKIES
Memo använder cookies på sina digitala Tjänster som i vissa fall automatiskt samlar in dina Personuppgifter (t.ex. IP-adress och beteendemönster). Vi använder cookies i syfte att förbättra din upplevelse och säkerheten på våra digitala Tjänster. Personuppgifter som vi samlar in via cookies kan komma att anonymiseras och användas i aggregerad form i utvecklingssyfte, statistik och analys. Information om hur Memo använder cookies, vilka Personuppgifter vi samlar in via cookies, vad de används till och hur du kan undvika dem framgår av Memos vid var tid gällande Cookie Policy.

DINA RÄTTIGHETER
Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av dina Personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss per telefon (se kontaktuppgifter längst ned på sidan) alternativt skicka meddelande via e-post till gdpr@memoforlag.se.

 • Tillgång till dina Personuppgifter
  Du har rätt att kostnadsfritt begära att få en bekräftelse från oss att vi behandlar dina Personuppgifter, samt begära tillgång till de Personuppgifter som vi behandlar om dig, tillsammans med information om behandlingen och dina rättigheter i samband därmed, ett s.k. registerutdrag.
 • Begära rättelse
  Du har, om du anser att en Personuppgift som vi behandlar om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära rättelse av Personuppgiften. För att vi ska ändra uppgifter om dig behöver du kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan). Memo ansvarar inte för problem som uppstår till följd av att dina Personuppgifter är felaktiga om du underlåtit att informera oss därom.
 • Återkalla samtycke med framtida verkan
  I den utsträckning vi behandlar dina Personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen. Återkallandet gäller inte retroaktivt.
 • Motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål
  Som nämnt ovan, har du rätt att motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål. Du avregistrerar dig från fortsatt behandling genom att antingen klicka på avregistreringslänken i utskicket eller kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).
 • Motsätta dig viss behandling
  Du har rätt att motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina Personuppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har berättigade skäl för detta som överväger ditt integritetsintresse.
 • Radering
  Du har rätt att begära att få dina Personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte Personuppgifter som vi behandlar enligt lag eller avtal med dig.
 • Begränsning av behandling
  Du har rätt att begära att behandlingen av dina Personuppgifter begränsas. Notera dock att detta kan medföra att vi i vissa fall inte kan tillhandahålla dig alla våra Tjänster.
 • Dataportabilitet
  Du har rätt att få en digital kopia på de Personuppgifter som vi behandlar om dig i ett välkänt, strukturerat digitalt inläsbart format (dataportabilitet) för att använda hos annan. Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar endast de Personuppgifter du själv tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av samtycke eller fullgörande av avtal med dig.
 • Lämna klagomål till en tillsynsmyndighet
  Om du inte är nöjd med vår behandling eller av andra skäl anser att vi behandlat dina Personuppgifter på ett felaktigt sätt, har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten för dataskydd.


VEM KONTAKTAR DU VID FRÅGOR?
Om du har några frågor, kommentarer eller klagomål om vår behandling av dina Personuppgifter eller vår efterlevnad av Integritetsvillkoren och tillämplig dataskyddslag, är du välkommen att kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).

Kontaktuppgifter
Memo Förlag AB / Memo Stories
Org. Nr: 556655-9190
Lärkvägen 22
441 40 Alingsås
Sverige

Telefon: +46-(0)322-672210