• +46 (0)322 67 22 10
  • info@memoforlag.se

Recension från BTJ (Bibliotekstjänst)

Recension från BTJ (Bibliotekstjänst)

Att få helhetsbetyget 4 på BTJ:s femgradiga skala dvs ”Mycket bra” känns superkul.

Citat:Intensivt och inkännande, på ett välformulerat språk blir fantasyäventyret en härlig upplevelse. /… / Susanne MacFie låter fantasin flöda, beskriver målande spännande situationer och roliga detaljer. /… / Boken avslutar serien men fungerar ändå bra att läsa fristående. Helhetsbetyg: 4.”        

BTJ-häftet nr 13, 2023. Lektör Eva E:Son FranssonLäs mer om boken här   

Logga in på BTJ och läs mer i BTJ-häftet nr 13

Helhetsbetygen i BTJ-häftet

Från BTJ:s sida: https://butik.btj.se/pages/btj-haftet/digitalt/

BTJ:s recensioner kompletteras av ett helhetsbetyg är lektören gör en samlad bedömning av den recenserade titeln. Syftet med helhetsbetygen är att göra urvals- och inköpsarbete utifrån BTJ-häftet så lätthanterligt och effektivt som möjligt.

Vad gäller betygsskalan så är den femgradig enligt följande:

5 – Briljant
4 – Mycket bra
3 – Bra
2 – Ordinär
1 – Undermålig

memoforlag