• +46 (0)322 67 22 10
  • info@memoforlag.se

Webbplatsvillkor

Webbplatsvillkor

WEBBPLATSVILLKOR

A: ALLMÄNT
A.1 Webbplatsen ägs och drivs av Memo Förlag AB (”Memo”). Genom att använda webbplatsen accepterar du villkoren i den utformning de har vid varje enskilt tillfälle. Villkoren gäller för allt ditt användande av webbplatsen.

A.2 Memo kan komma att göra tillägg i, förnya eller förbättra informationen på webbplatsen. Memo förbehåller sig rätten att när som helst ändra, lägga till, eller ta bort hela eller delar av webbplatsen. Om du fortsätter att använda Memos webbplats sedan ändringar har publicerats på den här sidan, godkänner du därmed ändringarna.

A.3 För Hemliga Klubben friends och bokning gäller separata villkor.

B: IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

B.1 Allt innehåll på webbplatsen är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt, patent eller andra immaterialrättsliga regler. Det material som publiceras på webbplatsen tillhör, om inte annat anges, Memo.

B.2 Du får skriva ut enskilda sidor från webbplatsen. I övrigt får du inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka, överföra eller distribuera något material eller någon information på webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från Memo.

C: ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som webbplatsens besökare skapar eller laddar upp till webbplatsen, t.ex. inlägg i gästböcker, uppladdade bilder eller kommentarer i forum m.m. När du använder sådana funktioner på Memos webbplats medverkar du direkt med innehåll som du själv ansvarar för och som du som användare kan ställa till svars för. Memo har rätt att helt eller delvis avlägsna användargenererat innehåll som helt eller delvis strider mot tillämplig lag eller som på annat sätt kan antas medföra skada för Memo. Vid sådant missbruk har Memo även rätt att vidta ytterligare åtgärder som kan krävas för att motverka missbruket.

D: HYPERLÄNKAR

Memo kan på webbplatsen tillhandahålla länkar till webbplatser tillhörande tredje man. Om du använder dessa länkar kommer du att lämna Memos webbplats. Memo har inget inflytande över dessa webbplatser och ansvarar inte för materialet på dem. Vi uppmanar dig att läsa integritetspolicyn på sådana webbplatser innan du lämnar någon information om dig själv.

E: ANSVARSBEGRÄNSNING

Memo lämnar inga garantier gällande webbplatsens funktion eller tillgänglighet eller att innehållet på webbplatsen är korrekt. Memo kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av webbplatsen eller dess innehåll.

F: AUTOMATISK INSAMLAD INFORMATION OCH COOKIES

F.1 Memo använder cookies för att t.ex. förbättra webbplatsen och underlätta ditt användande av vår webbplats. Vänligen läs vår Cookie Policy för ytterligare information om vår användning av cookies och dina möjligheter att vägra cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare.

G: PERSONUPPGIFTER

G.1 Din integritet är mycket viktig för oss på Memo och vi tar vårt åtagande att skydda
Personuppgifter (definierat i vår Integritetspolicy) på största allvar. Memo behandlar endast Personuppgifter i enlighet med tillämplig lag och, när det krävs, inhämtas ditt samtycke. Vänligen läs vår Integritetspolicy för ytterligare information om för vilka ändamål Memo behandlar dina Personuppgifter samt för din rätt att granska, ändra och radera dina Personuppgifter.

H: SÄKERHET

H.1 All information om dina kredit- eller betalkortsnummer, giltighetstid och faktura- och leveransadresser, som du tillhandahåller i samband med transaktioner, kommer att användas av Memo, eller av andra på våra vägnar, för att behandla transaktionen. Informationen kommer att sparas på en säker server och vara krypterad och kan komma att användas av Memo för att underlätta och personifiera framtida transaktioner med dig.

H.2 Även om Memo vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda din personliga information, kan vi inte garantera säkerheten för informationen som du lämnar ut när du är uppkopplad.